MELTEM DOĞANAY

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE


NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Nereden bakarsanız bakın , çok doğru ve yerini bulmuş bir cümle ve dolayısı ile de tabulaşmış bir bakış .. Gerek tarih , gerek inanç , gerek kültür ve gerekse ırk ..
" Türklüğü savunmak ve benimsemek " bir ırkçılık değildir kesinlikle.. İçi boş ve anlamsız değildir çünkü.
Eğer insanlığa , kültüre , sanata, inanç bütünlüğüne hiçbir katkısı olmayan bir ırk olsa idi , o zaman ırkçılık olurdu.. Halbuki , binlerce yıl ; ideal devlet yönetimi, milliyetçilik , adalet , eşitlik , sevgi , hoşgörü , bağımsızlık , özgürlük , her inancı kucaklayan baskısız bir islâmi bakış ve aile gibi , toplumsal ve bireysel yaşamı kolaylaştıran , mutluluğa giden yolu bulmuş , benimsemiş ve çevresine de etkin bir şekilde yaymış ve de öncülük etmiş bir ırktan söz etmekteyiz biz..
Yani nereden bakarsanız bakın sizi haklı bir sonuca götüren..
Dünyanın dörtte üçünün Türk olduğu söylenirken , diğer dörtte birine haksızlık mı ediyoruz diye bir düşünce hasıl oluyor insana ister istemez.. Ne yazık ki dünyada değil dörtte bir : çoğu Türklüğün ve Türk olmanın sorumluluklarını düşünemez bir hâldedir..
Çünkü , sevgisiz , savaşlarla dolu , bozgunculuk ve adaletsizlikler içindeki oluşumlarla mücadele içinde bir global hayatın kısır döngüsü içine girmiştir insanoğlu..
İşte, bu kısır döngüden döndürecek ve ferahlığa erdirecek olan yine bir adaletli bakış ,
Sevgi ve paylaşımcılık gibi Türklüğü ait geleneksel bir yapı olacaktır bence.
Çünkü , Türk olmak , sadece kendi ırkı için iyilik ve güzelliklere sahip olmak değildir : olmayanlara da , eğiterek , öğreterek , sevgisi ile bunu aşılamaktır..

Peki , dünyada bu kadar yaygın bir ırkken , ve bu üstün meziyetlere sahipken , neden günümüzde kendini gösteremez bir hâl yaşıyor bu Türklük ??
Sebebi çok basit bence..
Dağılmış bir hâldedir ve toplayıcı bir lideri olsa bile , yok edilmeye çalışılmış , unutturulmak istenmiş, : gücü ve işlevini birleştiren bir sihir oluşmamıştır henüz..

Ama , oluşamayacak demek de değildir bence..
Binlerce yıllık yüksek medeniyetlerin yaşandığı topraklarda , şuan var olan Türk devletlerinden ; ne Kırgızistan , ne Azerbaycan ne Türkmenistan , ne de diğerleri bir "Türkiye Cumhuriyeti " kadar hassas ve ağır bir sorumluluk altında değildir bence..
 

Çünkü: İpi göğüsleyen ve başı çeken " Türkiye " olmuştur hep…Burada , Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının değil bölünmek ve ayrılmak , birleşmesi gerekmektedir ; toplayıcı ve birleştirici olmak adına. Bu toplayıcılık ve birleştiricilik , tüm Türklüğü kapsayıcı olmalıdır doğal olarak..
Bu birlik ve beraberlik, güç ve kuvveti de beraberinde getireceği için , tüm dünyanın kaybetmiş olduğu : sevgi , güven , adalet , eşitlik gibi toplumsal ve bireysel mutluluğu beraberinde getirecektir ..
Savaşları bitirecektir..
Barış ve Huzuru getirecektir..
" Bir Türk , dünyaya bedeldir.."
" Ne mutlu , Türküm diyene .."
Sevgi ile..
Meltem ' ce..Yorumlar

Bu Köşe Yazısına Daha Önce Yorum Yapılmamış.