MELTEM DOĞANAY

ÖZGÜR İNSAN GÜÇLÜ KİMLİK


ÖZGÜR İNSAN GÜÇLÜ KİMLİK

Bundan önceki yazılarımızda ; Türk kültür , inanç ve yaşayış biçiminin ; binlerce yıl dünya tarih , kültür , sanat , sosyal yaşam ve siyasi kimliklere ne kadar etkin bir rol üstlendiğinden ;
Bu biçimin , kendi niteliği olan resmi bir özellik taşıma bilincinin sonucunda başardıkları ile ; her geçen gün olgunlaşarak bugünlere kadar nasıl ulaştığından bahsetmiştik..
Gerek ; evren ve insanın yaradılış özelliğinin bütünleyici ve kapsayıcı yapısı ile oluşmuş Türk Tasavvufunun ; İslâmi bakış ile birleşerek nasıl bir sevgi ve saygı dili ile bütünleştiğinden ;
Gerek ; tüm dünya inanç , mezhep ve de yapılarını kucaklayıp içine alarak nasıl yola devam ettiğinden ;
Gerekse ; bu bağlamda Atamızın bizlere sunduğu " Ne Mutlu Türküm diyene " özlü sözünün altındaki derin manasından söz etmiştik..
Bütün bunları anlatırken Türklüğün bu yolculuğu başarı ile devam etmesindeki en önemli etkenlerin ; Adalet , saygı , Ataerkil ve insani değerler ve de özgürlüğe olan güçlü bağı olduğunu vurgulamıştık..
Dilerseniz şimdi ; toplumu oluşturan , toplumdan Milleti oluşturan , Milletten de bir Ulusu oluşturan bir bireyin özgür olabilmesi ve bunun sonucundaki kazanımlarını , özelden genele doğru betimlemelerle değinmeye çalışalım..
Bir bebeğin embriyo olarak anne rahmindeki resmini gözümüzün önüne getirelim..
Oradaki yalnız duruşu , kendi içine ve bedenine doğru kıvrımı , tek başına bir varlık olduğunu , bu varlığın ; doğumundan itibaren kendi kaderi, Şans ve seçimleri , seçtiği idealleri gibi yaşam serüveninde mutlu olabilme gayesiyle hep bir özgürlük arayışı içinde olacağını bize sembolize etmez mi ??
Bu bebek doğumundan itibaren varlığını sürdürebilme serüveninde , kendi seçtiği yolda ilerleyebilmek için ; biyolojik bağı olduğu anne ve babasından destek, anlayış ve ilgi bekler..Bu anlayış ve desteğin niteliği ölçüsünde de , bu biyolojik bağ sevgi bağına dönüşür..Bu sevgi bağı kişinin özgürlük ve seçimlerini gerçekleştirme oranında artarak devam eder bir ölçüde..
Tıpkı bağlı olduğu toplumundan aldığı her destek sonucu milli bağ ve sevgisinin arttığı gibi...
Çünkü her bireyin kendisi ve kendi özgürlükleri önemlidir..
Çünkü özgür düşünüş , yaşayış ve seçimler kişinin hayata tutunabilmesi için gerekli olan özgüveni sağlar..Özgüven ise kişinin başarısı, kendisi için en doğru olan inancı yaşama biçimi ve davranışları seçme özgürlüğüne yardımcı olur...
Özgüven ve özgür bakışı olan insanlar kendisiyle barışık olduğu gibi çevresi ile de barışıktır...Toplumda güven veren sağlam bir kimliğe sahiptir..Toplumlarda bu tip insanlar ne kadar fazla ise , o toplum o kadar kimlik sahibi , Lider ve saygın olur..
İşte, Türklük inanç yapı ve kaynaklarının öz kimliği buradan yola çıkar aslında..
Birey hep bir sonraki pozitif yola doğru ilerler, kendisinin iyi olması, ailesine; ailesinin iyi olması, toplumuna; toplumunun iyi olması ise, o ulusunun iyi olmasına doğru dürtüsel bir seçimdir aslında.
Böylelikle o ulus , evrensel bir değer olan faydalı olma , yaratıcılık , paylaşım , dürüstlük gibi nitelikleri ile öncülük ve saygınlığını devam ettirir..Bu saygınlık ; özgüvenin getirdiği kendi ile barışık olma sonucundaki şeffaflık ile daha da anlam kazanır..
Birlikte mutlu , barışık ve farklılıkların kalktığı bir dünyadaki yaşam biçimi ise ekonomik , siyasi ve kültürel alışverişleri pozitivize eder..
Burada dünyadaki tüm inanç sistemleri içindeki en köklü , en resmi , en özgür , içinde sevgi ve saygıyı en çok barındıran ve de en tarihi medeniyet olan " Türklük ve inançlarının bütünlüğü " yol göstericiliği ile devam etmelidir diye düşünüyorum..
Bu yolda ise başarının en önemli unsurlarından birinin , Türk Ulusunun özgür ve bağımsız olma bağlamında ; kendini ifade edebilmesi olduğun da inancındayım....Tıpkı bireylerde olduğu gibi..
Neden ??
Çünkü :
Barış ve huzur dolu bir dünya için..
Bolluk ve bereket dolu paylaşımlar için..
Farklı kültürlerin etkileşimi sonucu , birlikte mutlu yaşatacak hümanist bir dil için..
Her tip inanç ve kültürü bir arada tutan ortak değerlerimiz için..
Türklüğün , sevginin ve barışın önemli bir resmi olan bağımsızlığımızın , tüm dünyaya ışık tutacak olan varlığı için..
Gelecekte gülümseyebilen yüzler için..
Ne güzel söylemiş Türklüğün benliği, onuru ve dünyanın ışığı ATAMIZ.
" YURTTA SULH CİHANDA SULH "
Sevgi ile...
Meltem' ce...Yorumlar

Bu Köşe Yazısına Daha Önce Yorum Yapılmamış.