MELTEM DOĞANAY

VATANDAŞLIK MEKTUBU


VATANDAŞLIK MEKTUBU

 

" Ben CUMHURİYET ' in Evlâdıyım "

Binlerce yıl tüm dünyaya ışık tutmuş bir medeniyetin üzerine inşa edilmiş ;  geçmiş ve geleceği birbirine bağlayan tüm " Çağdaş Medeniyet " değerlerine sahip olan Ülkemi ve gerçeğini bilmek , anlamak ve geleceği buna göre hayâl edip kurgulamak benim en doğal hakkımdır..

" Ben Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşıyım "

Ülkemin ,  " halkın kendi kendisini yönetme esası " ile kurulduğunu ; Yasama ,Yargı ve Yürütme organlarının özgür ve bağımsız  olma gerekliliği ve " Gerçek bir Hukuk vicdanına " dayalı bir bilinçle kurulduğunu biliyorum…

Ayrıca , bu organların yansıması ve oluşturacağı demokrasi ve eşitliğin var olabilmesi için " Türkiye Büyük Millet Meclisi " nin kurulduğunun da bilincindeyim..

Bu bağlamda , monarşi , Oligarşi ve emperyalizm gibi tek taraflı , baskıcı ve ezici rejimlerden çok uzak, bana özgürlüğü ve dengeyi sağlayan mutlu bir geleceğe sahip olabileceğim sayısız alternatifler sunan " cumhuriyetimin "  varlığı ile sevinmek ve gururlanmak bana zevk verir..

" Cumhuriyetimin temel ilkelerinden biri DEVLETÇİLİK tir "

Kuruluş değerlerimin esasını " HALKÇILIK " oluşturduğu için , " Totaliter " yani  dikta bir rejim ülkemin yakınından   bile geçemeyeceğini de hissederim.

Kuruluş değerlerine ters düşen her hareketin; Ülkemi gerileteceğinin, tüm ülkeler çağdaş medeniyet düzeyine ulaşırken, bu medeniyetin en güzel örneği olan " Cumhuriyetimin " yalnız ve eksik kalacağının da farkındayım.

" MİLLİYETÇİLİK, gurur kaynağımdır."

" Ulus olma bilinci ile farklı kültür ve inançların birleştiği bir tüme varım kutsiyeti ile; Kurtuluş savaşında birlik ve beraberlik duygusu sonucu haklı muvaffakiyetimizle elde ettiğimiz Vatanımızla övünmek ve bu övünç sonucu elde ettiğimiz kutsal değerlerimiz olan " Milli Bayramlarımızı" kutlamaktan gurur duyarım.

Binlerce yıllık tarih kültür ve inançlarımızı birleştiren tek düşüncede var eden " Ulus Olma Bilinci " ile taçlandıran; Milliyetçiliğimizdir.

Bunu tüm dünyaya anlatmak,  ışık tutmak ve öncü olmak için daima resmi yollara başvuran ve hiçbir ülkenin egemenliğine göz dikmeyen bir görgü, bilgi ve de gerçek asalete sahip bir toplum olduğumuzu her fırsatta sunmamız gerektiğine de inanırım.

Bu durumun bizi diğerlerinden ayıran anlamlı bir özellik olduğunun da altını çizerek saygı duyulmasını beklerim..

" LAİKLİK, Birlik ve Beraberliğimizi güçlendiren en önemli dayanağımdır "

" Evrensel insan olma medeniyeti ve inançlarını barındıran Türklük ve manevi değerleri; Ruhaniyet  temellerimi oluşturur "

İslamiyet’in anlatmak istediklerini , özgürce , insana ve yaratılana saygı ile bakan ve de uygulayan  baskısız bir Müslüman  olma farklılığını bizlere arz eden , inanç ve  mezheplerimizi özgürce yaşamamızı sağlayan ; gerçek dayanağımız " Laiklik " olduğuna inanmazsam kendime haksızlık etmiş olurum..

Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerinin işleyebilmesi ve yoluna devam edebilmesi için; İnanç farklılıklarının engel oluşturmaması ve birliği koruması adına " Devlet yönetimi esaslarını  din yönetim ve esaslarından ayırarak " özgürlük sağlayan laikliğe çok şey borçlu olduğumu söylemekten onur duyarım..

Yukarıda saydığımız bu beş olgunun işlenmesi ve korunması itibari ile; geleceğimin değişmez gerçeği İNKLÄPÇILIK HEDEFİ "nin yılmaz bekçisiyim.

" ATATÜRK  ve HEDEFLERİNİ " anlamanın , beni ve geleceğimi  aydınlatan : Bilim , sanat , teknoloji ve ilim gerçeğinden  ; kısacası " Yüksek Medeniyet Seviyesinden " hiç uzaklaştıramayacağına da eminim..

                     Sevgi ile..

                   Meltem ' ce..Yorumlar

Bu Köşe Yazısına Daha Önce Yorum Yapılmamış.